Taina Sfintei Cununii

Text din: Învățătură de credință creștină ortodoxă (Catehism ortodox), București 1952, reed. Iași, 1996

Nunta este Sfânta Taină prin care, după făgăduinţa mirelui şi miresei, dată liber în faţa preotului, de a trăi împreună, în iubire, toată viaţa, pentru a naşte şi a creşte copii şi a se ajuta reciproc, li se împărtăşeşte harul dumnezeiesc care întăreşte şi înalţă însoţirea lor naturală, prefăcând-o într-o desăvârşită şi curată legătură morală, într-o unitate după chipul legăturii dintre Hristos şi Biserică.

Ce deosebire este între căsătoria civilă şi nunta creştină?

Căsătoria civilă este o însoţire pe viaţă între un bărbat şi o femeie, prin liber consimţământ în condiţiile legii, adică are la bază un contract plecând însă de la afecţiunea reciprocă , pe când nunta creştină, care presupune în prealabil căsătoria civilă ca aşezământ natural, este o însoţire sfântă, făcută cu binecuvântarea lui Dumnezeu în Biserică printr-o sfântă Taină, prin Taina Nunţii sau Cununiei, care sfinţeşte iubirea şi legătura celor însoţiţi. De la început, de când Ziditorul a făcut pe om, căsătoria apare ca un aşezământ natural, legat de însăşi natura omului, dar de origine divină, instituit prin cuvintele: „Şi a zis Domnul Dumnezeu: Nu este bine să fie omul singur, să-i facem ajutor asemenea lui” (Fac. 2, 18).

Apoi a binecuvântat însoţirea bărbatului cu femeia, zicând: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi Pământul şi-l stăpâniţi” (Fac. 1, 28). Dar legătura aceasta, decăzută prin păcat, Mântuitorul o restaurează şi o înalţă la rangul de Taină. Astfel El ia parte la nunta din Cana, pe care o sfinţeşte prin prezenţa Sa şi prin prefacerea apei în vin (Ioan 2, 1-11). Sf. Apostol Pavel înfăţişează nunta ca pe o Sf. Taină, asemenea celei mari a unirii dintre Hristos şi Biserică: „Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va alipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este; iar eu zic în Hristos şi în Biserică” (Efes. 5, 31­-32).

Unde se cuvine să se facă slujba Cununiei?

Slujba Cununiei se cuvine să se facă în biserică, deoarece Cununia este una din cele şapte Taine şi aici e locaşul sfânt în care se săvârşesc şi celelalte Sfinte Taine şi pentru că aici se adună şi Biserica în înţelesul ei de comunitate, adică obştea credincioşilor din care face parte şi care, în felul acesta, se bucură şi ia parte împreună cu noi la unul din cele mai de seamă prilejuri de bucurie din viaţa noastră, după cum ia parte şi la necazurile şi durerile noastre. De aceea, săvârşirea cununiei în casă este îngăduită numai rareori şi numai din motive bine întemeiate, cu dezlegarea arhiereului, care hotărăşte de la caz la caz.

Când se săvârşeşte Cununia?

Fiind prilej de bucurie şi de veselie, Cununia se săvârşeşte în zilele de sărbătoare, îndată după liturghie, când toţi credincioşii se află în Biserică.

Pregătiri necesare înaintea Tainei Sfintei Cununii

Pentru celebrarea unei căsătorii în Biserica Ortodoxă trebuie să se țină seama de canoanele hotărâte de sinoadele ecumenice și sinoadele locale ale Bisericii Ortodoxe, căsătoria este o Taină a Bisericii, prin care Dumnezeu își revarsă Harul Său unindu-i într-o familie pe cei ce doresc să se căsătorească. De aceea pentru oficierea Tainei Cununiei în în Biserica Ortodoxă trebuie să se țină seama de următoarele:

1. Nu trebuie să existe vreun impediment pentru căsătorie

2. Trebuie să se obțină în prealabil un certificat de căsătorie din partea autorităților

3. Sfânta Taină a Cununiei trebuie să fie oficiată de un preot ortodox (sau mai mulți) după tradiția liturgică a Bisericii Ortodoxe (nu se acceptă scurtări sau adaosuri la această slujbă)

4. Anunțați preotul cu cel puțin 2 luni pentru ca acesta să se asigure că:

– nici una din părți nu mai este căsătorită

– dacă unul (sau amândoi) este văduv trebuie să aducă o copie a certificatului de deces a soțului (soției);

– dacă unul (sau amândoi) este divorțat trebuie să aducă deasemenea o copie după fiecare sentință de divorț

5. Taina Cununiei unește pe veșnicie pe cei ce se căsătoresc de aceea Biserica Ortodoxă NU încurajează divorțul și nici recăsătorirea

6. Nu sunt permise mai mult de 3 cununii în Biserica Ortodoxă, trebuie menționat că a 2-a și a 3-a cununie NU mai sunt taine ale bisericii ci rămân a fi un pogorământ al bisericii

7. Dacă unul sau amândoi sunt divorțați și doresc a se căsători atunci vor trebui să obțină o dispensă pentru căsătorie din partea Episcopului locului înainte de a se oficia slujba Cununiei, cei în cauză și Preotul oficiant trebuie să adreseze o scrisoare Episcopului pentru dispensa de căsătorie

8. În cazul unei căsătorii mixte ortodox-catolic va trebui să se obțină de asemenea în prealabil o dispensă din partea Episcopului locului.

9. Canoanele Bisericii Ortodoxe NU permit căsătorii cu persoane de altă credință doar dacă va fi primită în sânul Bisericii Ortodoxe înainte de oficierea cununiei

10. Cei ce doresc să se căsătorească trebuie să se spovedească înaintea oficierii căsătoriei

11. Nașii trebuie sa fie de credință ortodoxă și căsătoriți unul cu altul,să aibe o conduită de viață religioasă și morală, având îndatorirea de a povățui și sprijini pe miri, având și ei îndatorirea de a se spovedi înaintea acestei Sfinte Taine

Zile când nu sunt permise căsătorii:

– În toate zilele de miercuri și vineri de peste an și în zilele însemnate ca zile de post

– În cele 4 posturi mari

– În Săptămâna Brânzei

– În Săptămâna Luminată

– În ajunul cât și în Duminica Rusaliilor

– În ajunul Praznicelor Împărătești

– De Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul (29 august)

– În ajunul Înalțării Sfintei Cruci (13 septembrie)

– De Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie)

– De la Nașterea Domnului până la Botezul Domnului